Водноелектрически централи

Водноелектрическите централи произвеждат електроенергия, щадяща околната среда. Стоманените
конструкции са изложени на големи механични натоварвания. Заключващите системи, бариерите за
заграждения, турбините и тръбопроводите с високоналягане изискват високо качество и трайна защита от
корозия. Покритията Rembrandtin успешно се използват във водноелектрическите и помпено-акумулиращите
електроцентрали.

ПРЕДИМСТВА
• BAW тествани материали
• Идеални за постоянно водно натоварване
• Лесни за употреба
• Дълъг експлоатационен живот

Двукомпонентно епоксидно мастик покритие с високо съдържание на сухо вещество. Оптимална защита на стоманени дробеструени конструкции. Отлична устойчивост срещу кондензирана вода.
Цвят: приблизително RAL 7032, сив
Технически лист
thumbnail of 1.Remoplast_HS_EP_Ultracoat_D_E

Двукомпонентно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база комбинация от епоксидни смоли. Основно подходящо за защита на потопени стоманени конструкции. Отлична устойчивост на сладка и солена вода. Висока дифузионна устойчивост.
Цвят: светло сив, черен
Технически лист
thumbnail of 2.Remoplast_RA_122_D_E_02

Двукомпонентно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Основно подходящо за защита на потопени стоманени конструкции. Отлична устойчивост на сладка вода. Висока дифузионна устойчивост.
Цвят: приблизително RAL 7032
Технически лист
thumbnail of 3.Remoplast_STWB_D_E