Защита на инфраструктурни съоръжения

Без стабилни инфраструктурни системи, мобилността днес би била невъзможна. Трайната защита и консервация на пътни и железопътни мостове, шумови бариери и на високи естакади е следователно от най-голямо значение. Огромното атмосферно и химическо въздействие, напр. от влага, изгорели газове или пътна луга правят защитата и съхраняването много трудни. Rembrandtin е лидер в областта на защитата от корозия на мостове и на инфраструктурни съоръжения. С развитието и производството на тествани и сертифицирани системи от покрития, в съответствие с RVS 05.15.11 в Австрия, както и TL/TP-Kor стоманени конструкции, страница 87, в Германия, компанията осъществява основен принос в защитата на цялостната инфраструктура.

СЕРТИФИКАТИ
• Сертифицирана в съответствие с RVS 15.05.11
• BAST сертификат в съответствие с TL/TP-Kor стоманени конструкции
• Сертификат EME
• Сертификат за мостове Румъния

Дебелослойно завършващо покритие със съдържание на МИО на база комбинация от лакидни смоли. Висока UV устойчивост. Копринен гланц.
Цвят: в съответствие с TL/TP-ING и ÖBB цветове
Технически лист
thumbnail of 1.KH_DS_Deck_Eisenglimmer_D_E_02

Двукомпонентно епоксидно основно покритие (грунд) със съдържание на цинк фосфат. Сертификат съгласно TL/TP KOR Stahlbauten.
Цвят: RAL 8012, RAL 1002
Технически лист
thumbnail of 2.REM_61_DB87_Primer_D_E_04

Универсално двукомпонентно епоксидно основно покритие (грунд) със съдърцание на цинк фосфат. Отлична адхезия към стоманени, поцинковани и алуминиеви повърхности. Висока твърдост, дълготрайна еластичност и устойчивост срещу разтворители.
Цвят: бежев, червено-кафяв, бял
Технически лист
thumbnail of 3.REM_61_Primer_D_E

Двукомпонентно епоксидно основно покритие (грунд) със съдържание на цинков прах за оптимална корозионна устойчивост. Подходящ за нанасяне върху бластирани метални конструкции.
Цвят: сив
Технически лист
thumbnail of 4.Remoplast_EP_Zink_D_E_10

Двукомпонентно епоксидно основно покритие (грунд) със съдържание на цинков прах и ускорено полимеризиране. Серификат съгласно TL/TP KOR Stahlbauten. Съдържание на цинков прах > 94%.
Цвят: цинково сив и червено сив
Технически лист
thumbnail of 5.PDB_REMOPLAST_EP_ZINK_DB_87_RZ_06

Двукомпонентно завършващо полиуретаново покритие със съдържание на МИО и високо съдържание на сухо вещество. Бързо съхнене и възможност за употреба при ниски температури.
Цвят: съгласно DB
Технически лист
thumbnail of 6.Remoplast_HS_UVC_NUS

Бързосъхнещо двукомпонентно епоксидно покритие със съдържание на МИО и високо съдържание на сухо вещество. Отлична механична якост. Бързо съхнене и възможност за употреба при ниски температури.
Цвят: съгласно DB
Технически лист
thumbnail of 7.Remoplast_HS-TL_Glimmer_NUS_D_E_10

Двукомпонентно епоксидно покритие за защита на стоманени конструкции върху бетон съгласно RVS 15.05.11.
Цвят: приблизително RAL 7032
Технически лист
thumbnail of 8.Remoplast_TL_84

Двукомпонентно епоксидно междинно покритие със съдържание на МИО. Подходящо за употреба при високи изисквания за корозионна устойчивост. Висока механична якост. Отлична устойчивост срещу химикали и масла. Серификат съглансо TL/TP KOR Stahlbauten.
Цвят: съглансо TL/TP-ING
Технически лист
thumbnail of 9.Remoplast_TL_DB87_Glimmer_D_E_01

Двукомпонентно епоксидно междинно покритие със съдържание на бариерни пигменти. Подходящо за защита на стоманени конструкции при високи изисквания за корозионна устойчвост.
Цвят: съглансо DB
Технически лист
thumbnail of 10.Remoplast_TL_Glimmer_D_E

Безцветно епоксидно покритие с нисък вискозитет за защита на повърхности от бетон.
Цвят: безцветен
Технически лист

Двукомпонентно завършващо полиуретабово покритие с копринен гланц. Съдържание на бариерни пигменти. Отлична атмосферна и UV устойчивост. Висока абрзивна устойчивост. Устойчивост на химикали и масла. Сертификат съглансо TL/TP KOR Stahlbauten.
Цвят: съглансо TL/TP и RAL
Технически лист
thumbnail of 12.Remoplast_UVC_DB87_Glimmer_D_E

Двукомпонентно завършващо полиуретаново покритие със съдържание на МИО. Висока еластичност. Оптимална механична и абразивна устойчивост. Температурна устойчивост до 120 градуса. Възможна употреба до категория на атмосферна корозия С5 съглансо EN ISO 12944-2.
Цвят: RAL, NCS
Технически лист
thumbnail of 13.Remoplast_UVC_Glimmer_D_E_18

Еднокомпонентно основно покритие (грунд) на база етил силикат със съдържаие на цинков прах. Оптимална корозионна устойчивост. Бързо съхнене. Температурна устойчивост до 400 градуса. Серификат коефициент на триене при напрегнати болтови съединения съгласно DB-TL 918300 Part 2, Sheet 85.
Цвят: сив
Технически лист
thumbnail of 14.Remosil_OM_101_D_E

Двукомпонентно епоксидно основно покритие (грунд) със съдържание на цинк фосфат. Отлична адхезия към стоманени, поцинковани и алуминиеви повърхности. Висока твърдост, дълготрайна еластичност и устойчивост срещу разтворители.
Цвят: RAL 8012, RAL 1002
Технически лист
thumbnail of 15.REM_61_DB87_Primer_D_E_04

Двукомпонентно епоксидно основно покритие (грунд) със съдържание на цинков прах за оптимална корозионна устойчивост. Подходящ за нанасяне върху бластирани метални конструкции.
Цвят: цинково сив, червено сив

Двукомпонентно епоксидно междинно покритие със съдържание на бариерни пигменти. Подходящо за защита на стоманени конструкции при високи изисквания за корозионна устойчивост.
Цвят: съгласно TL/TP-ING

Двукомпонентно завършващо полиуретабово покритие със съдържание на МИО. Висока еластичност. Оптимална механична и абразивна устойчивост. Температурна устойчивост до 120 градуса. Възможна употреба до категория на атмосферна корозия С5 съглансо EN ISO 12944-2.
Цвят: съгласно TL/TP-ING приложение H, RAL