Изискванията по отношение изграждането на многоетажни стоманени сгради и халета постоянно нарастват. Нови производствени и монтажни съоръжения се изграждат постоянно, особено за автомобилната индустрия. Като допълнение към защитната функция, естетическият вид на повърхността е от голямо значение. На помощ идват новите високотехнологични покрития. Много известни стоманени компании в ЕС разчитат на системите за защита на Rembrandtin за своите промишлени обекти.

СВОЙСТВА
• Висока антикорозионна защита съгласно EN ISO 12944
• Бързо нанасяне с покрития с високо съдържание на сухо вещество
• Икономична система за метални конструкции

Еднокомпонентно антикорозионно основно покритие (грунд) за защита на метални конструкции. Съдържание на цинк фосфат. Бързо съхнене. Без съдържание на оловни пигменти.
Цвят: сив, червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 1.REM_AK_Universalprimer_D_E_01

Универсално антикорозионно двукомпонентно основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли. Съдържание на цинк фосфат. Подходящо за употреба върху стоманени, поцинковани и алуминиеви повърхности. Отлична механична устойчивост, дълготрайна еластичност и устойчивост срещу разтворители.
Цвят: бежев, червено-кафяв, бял
Технически лист
thumbnail of 2.REM_61_Primer_D_E_01

Еднокомпонентно основно покритие (грунд) на база алкидни смоли за корозионна защита на стоманени конструкции, тръби, оборудване и машини. Съдържание на цинк фосфат. Бързо съхнене.
Цвят: RAL 7011, 7035, 3009
Технически лист
thumbnail of 3.REM_AK_Corroprimer_D_E_01

Еднокомпонентно завършващо покритие с копринен гланц на база алкидни смоли. Подходящо за защита на стоманени конструкции до категория на атмосферна корозия С4 съглансо EN ISO 12944.
Цвят: RAL, NCS
Технически лист
thumbnail of 4.REM_AK_DS_Glimmer_Express_D+E

Универсално еднокомпонентно основно покритие (грунд) на водна база с висока корозионна устойчивост. Възможност за нанасяне на двукомпонентни полиуретанови завършващи покрития (Remoplast UVC Glimmer).
Цвят: RAL 1002, 7035
Технически лист
thumbnail of 5.Rem_Aqua_STB_Primer_01

Еднокомпонентно основно покритие (грунд) на база алкидни смоли за корозионна защита на стоманени конструкции, тръби, оборудване, машини и други. Високо съдържание на цинк фосфат. Бързо съхнене.
Цвят: сив, червено-кафяв, зелен
Технически лист
thumbnail of 6.REM_ZPH_Primer_D_E_02

Еднокомпонентно завършващо покритие на база алкидни смоли със съдържание на цинк фосфат. Бързо съхнене. Подходящо за защита на стоманени конструкции.
Цвят: RAL, NCS
Технически лист
thumbnail of 7.REM_AK_OC_D_E_02

Двукомпонентно завършващо полиуретаново покритие на водна база. Копринен гланц. Висока UV устойчивост – запазване на цветови нюанс и гланц. Особено подходящо за защита на стоманени конструкции.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 8.Remoplast_Aqua-UVC_Glimmer_D+E

Висококачесрвено двукомпонентно междинно покритие на база епоксидни смоли. Възможност за употреба като завършващо покритие при конструкции без UV натоварване (основно интериорно приложение).
Цвят: червено-кафяв, сив, жълто-кафяв, RAL
Технически лист
thumbnail of 9.Remoplast_DS_Glimmer__Color_D_E_01

Икономично двукомпонентно междинно покритие със съдържание на МИО на база епоксидни смоли. Подходящо за защита на бластирани стоманени конструкции.
Цвят: светло сив
Технически лист
thumbnail of 10.Remoplast_EG_Glimmer_D_E_01

Двукомпонентно основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли. Съдържание на цинков прах за оптимална корозионна устойчивост върху бластирани стоманени конструкции.
Цвят: сив
Технически лист
thumbnail of 11.Remoplast_EP_Zink_D_E_01

Двукомпонентно основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли. Съдържание на цинков прах > 65 %. Ускорено полимеризиране.
Цвят: сив
Технически лист
thumbnail of 12.Remoplast_EP-V_Zink_D_E_02

Двукомпонентно междинно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Висока механична якост. Възможност за постигане на гомели дебелини в един слой.
Цвят: приблизително RAL 9001, 7035, червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 13.Remoplast_HS_Glimmer_D_E_02

Бързосъхнещо двукомпонентно междинно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Висока механична якост. Възможност за постигане на гомели дебелини в един слой.
Цвят: приблизително RAL 9001, 7035, червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 14.Remoplast_HS_Glimmer_Fast_D_E_02

Бързосъхнещо двукомпонентно междинно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Висока механична якост. Възможност за постигане на гомели дебелини в един слой. Възможност за работа при ниски температури – до 0 градуса.
Цвят: приблизително RAL 9001, 7035, червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 15.Remoplast_HS_Glimmer_Rapid_D_E_02

Бързосъхнещо двукомпонентно завършващо покритие със съдържание на бариерни пигменти на база акрилна смола / алифатен изоцианат. Възможност за работа при ниски температури.
Цвят: съглансо DB
Технически лист
thumbnail of 16.Remoplast_HS_UVC_NUS_D_E_01

Двукомпонентно еднослойно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Висока корозионна устойчивост. Висока абразивна устойчивост. Отлична устойчивост на масла. Подложен на пряко UV натоварване Remoplast HS-ES Glimmer подлежи на кредиране. При такива условия препоръчваме завършващо покритие Remoplast UVC Glimmer.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 17.Remoplast_HS_ES_Glimmer__D_E_02

Бързосъхнещо двукомпонентно еднослойно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Висока корозионна устойчивост. Висока абразивна устойчивост. Отлична устойчивост на масла. Подложен на пряко UV натоварване Remoplast HS-ES Glimmer Fast подлежи на кредиране. При такива условия препоръчваме завършващо покритие Remoplast UVC Glimmer.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 18.Remoplast_HS_ES_Glimmer_FAST_D_E

Двукомпонентно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Съдържание на цинк фосфат. Висока механична якост. Възможност за постигане на големи дебелини в един слой. Възможност за употреба при предварителна подготовка на основата до степен St 3.
Цвят: червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 19.Remoplast_HS-KST_D_E

Бързосъхнещо двукомпонентно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Съдържание на цинк фосфат. Висока механична якост. Възможност за постигане на големи дебелини в един слой. Възможност за употреба при предварителна подготовка на основата до степен St 3.
Цвят: червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 20.Remoplast_HS-KST_Fast_D_E

Двукомпонентно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Съдържание на цинк фосфат. Висока механична якост. Възможност за постигане на големи дебелини в един слой. Възможност за употреба при предварителна подготовка на основата до степен St 3. Възможност за употреба при ниски температури – до 0 градуса.
Цвят: червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 21.Remoplast_HS-KST_Rapid_D_E

Завършващо покритие с високо съдържание на сухо вещество (приблизително 90 %) на база специализирани двукомпонентни смоли. Оптимална устойчивост на гланц и цветови нюанс. Висока устойчивост срещу химикали. Висока дълготрайна еластичност. Отична механична и абразивна устойчивост. Възможност за производство в „лесен за почистване“ вариант.
Цвят: RAL, NCS
Технически лист
thumbnail of 22.Remoplast_HS-Nanotech_D_E_02

Бързосъхнещо двукомпонентно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Съдържание на бариерни пигменти. Висока механична якост. Възможност за употреба при ниски температури.
Цвят: съглансо DB
Технически лист
thumbnail of 23.Remoplast_HS-TL_Glimmer_NUS_D_E

Бързосъхнещо двукомпонентно основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли. Съдържание на цинк фосфат. Отлична корозионна устойчивост. Висока абразивна устойчивост. Възможност за употреба при ниски температури – до 0 градуса.
Цвят: светло сив, червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 24.Remoplast_KS-R_Grund_NOVA_D+E

Бързосъхнещо двукомпонентно основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли. Съдържание на цинк фосфат. Отлична корозионна устойчивост. Възможност за употреба при ниски температури – до 0 градуса.
Цвят: бял, светло сив, червено-кафяв
Технически лист

Двукомпонентно основно покритие (грунд) със съдържание на цинк фосфат на база епоксидни смоли. Отлична корозионна устойчивост
Цвят: жълт, червено-кафяв, сив, приблизително RAL 7035
Технически лист
thumbnail of 26.Remoplast_Kunststoffgrund_D_E_03

Двукомпонентно междинно / завършващо покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Ниско съдържание на ЛОС.
Цвят: сив, RAL при запитване
Технически лист
thumbnail of 27.Remoplast_MSR_Ultra_IC_D_E

Двукомпонентно основно покритие (грунд) с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Ниско съдържание на ЛОС.
Цвят: сив, червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 28.Remoplast_MSR_Ultraprimer_D_E

Икономично двукомпонентно основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли за защита на стоманени конструкции. Съдържание на цинк фосфат. Висока механична якост.
Цвят: бял, сив, червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 29.Remoplast_Primer_D_E_01

Двукомпонентно завършващо полиуретаново покритие с висок гланц. Виско съдържание на сухо вещество. Особено подходящо за употреба в химическата индустрия, инфраструктурни съоръжения и при изисквания за висока температурна устойчивост – до 120 градуса.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 30.Remoplast_PU_Deck

Двукомпонентно завършващо полиуретаново покритие с висок гланц. Виско съдържание на сухо вещество. Особено подходящо за употреба в химическата индустрия, инфраструктурни съоръжения и при изисквания за висока температурна устойчивост – до 120 градуса.
Цвят: RAL, NCS
Технически лист
thumbnail of 31.Remoplast_PU_Deck_71

Двукомпонентно полиуретаново покритие без съдържание на разтворители. Особено подходящо за дебелослойна защита на стоманени конструкции и резервоари.
Цвят: при запитване
Технически лист

Двукомпонентно епоксидно покритие за защита на стоманени конструкции върху бетон съгласно RVS 15.05.11.
Цвят: приблизително RAL 7032
Технически лист
thumbnail of 33.Remoplast_TL_01

Двукомпонентно епоксидно междинно покритие със съдържание на бариерни пигменти. Подходящо за защита на стоманени конструкции при високи изисквания за корозионна устойчвост.
Цвят: съглансо DB
Технически лист
thumbnail of 34.Remoplast_TL_Glimmer_D_E

Бързосухнещо двукомпонентно епоксидно междинно покритие със съдържание на бариерни пигменти. Подходящо за защита на стоманени конструкции при високи изисквания за корозионна устойчвост. Възможност за употреба пр ниски температури.
Цвят: съглансо DB
Технически лист
thumbnail of 35.Remoplast_TL-R_Glimmer_D_E_01

Двукомпонентно еднослойно покритие на база акрилни смоли / алифатен изоцианат за защита на дробеструени стоманени конструкции. Отлична устойчивост на гланц и цветови нюанс. Висока еластичност. Оптимална механична и абразивна устойчивост.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 36.Remoplast_UVC_ES_D_E_01

Двукомпонентно завършващо полиуретаново покритие със съдържание на МИО. Висока еластичност. Оптимална механична и абразивна устойчивост. Температурна устойчивост до 120 градуса. Възможна употреба до категория на атмосферна корозия С5 съглансо EN ISO 12944-2.
Цвят: RAL, NCS
Технически лист
thumbnail of 37.Remoplast_UVC_Glimmer_D_E

Двукомпонентно еднослойно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база акрилни смоли / алифатен изоцианат за защита на дробеструени стоманени конструкции. Съдържание на корозионни и ламелни пигменти за оптимална корозионна устойчивост. Отлична устойчивост на гланц и цветови нюанс. Висока еластичност. Оптимална механична и абразивна устойчивост. Висока устойчивост срещу пожълтяване.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 38.Remoplast_UVC_PL_HS_ES

Еднокомпонентно основно покритие (грунд) на база етил силикат със съдържаие на цинков прах. Оптимална корозионна устойчивост. Бързо съхнене. Температурна устойчивост до 400 градуса. Серификат коефициент на триене при напрегнати болтови съединения съгласно DB-TL 918300 Part 2, Sheet 85.
Цвят: сив
Технически лист
thumbnail of 39.Remosil_OM_101_D_E_01

Ускорител за Remoplast UVC Glimmer. Позволява употреба при ниски температури – до 0 градуса.
Технически лист
thumbnail of 40.UVC_Beschleuniger_D_E_03