Транспортирането на електроенергия чрез електропроводи за високо напрежение защитава независимостта на частните домакинства, бизнеса и предприятията. В продължение на много години, екологичните покрития на водна основа или с ниско съдържание на разтворители на Rembrandtin са били успешно използвани като антикорозионна защита от всички национални доставчици на енергия в Европа. Те се нанасят като дуплекс система за горещо поцинкована стомана или
се комбинират с подходящи грундове за стомана.

Предимства:
• Екологично чисти
• Система Duplex
• Лесни за употреба
• Дълготрайна защита от корозия

Еднокомпонентно акрилно покритие на водна база с отлична адхезия към горещо поцинковани повърхности. Много висока атмосферна и UV устойчивост. Възможност за употреба като еднослойно покритие.
Цвят: RAL 6003, 6008, 6014, 6006, 7005, 3020, ICAO-бял
Технически лист
thumbnail of 1.Rem_Aqua_LAC_DS_Glimmer_D_E

Еднокомпонентно акрилно основно покритие (грунд) с отлична адхезия към горещо поцинковани повърхности и възможност за бързо нанасяне на последващи покрития. Препоръчителен грунд в система с Rem Aqua Lac ICAO завършващи покрития.
Цвят: RAL 1015
Технически лист
thumbnail of 2.Rem_Aqua_LAC_FE_Primer_HD_D_E

Еднокомпонентно акрилно основно покритие (грунд) с отлична адхезия към горещо поцинковани повърхности и възможност за бързо нанасяне на последващи покрития.
Цвят: RAL 7035, 3009
Технически лист
thumbnail of 3.Rem_Aqua_LAC_Primer_D_E

Акрилно завършващо покритие на водна база с копринен гланц и съдържание на бариерни пигменти. Бързо съхнене, висока атмосферна и UV устойчивост. Отлична усточивост срещу формирането на бяла корзия. Препоръчителна употреба в зони с наличие на висока концентрация на сол (особено около пътни артерии).
Цвят: в съответствие с RAL каталог, ICAO червен и бял
Технически лист
thumbnail of 4.REM_Aqua_Plus_01

Акрилно основно покритие (грунд) на водна база с отлчина адхезия към горещо поцинковани повърхности и възможност за бързо нанасяне на последващи покрития. Висока устойчивост срещу формирането на бяла корозия. Препоръчителна употреба в комбинация с Rem Aqua PLUS.
Цвят: RAL 3009
Технически лист
thumbnail of 5.REM_Aqua_Plus_Primer_01

Еднокомпонентно основно покритие (грунд) на база епокси-естер. Подходящо за употреба върху стоманени повърхности. Оптимална корозионна и механична усточйвост. Възможност за употреба при ръчно почистени повърхности до степен St 3.
Цвят: RAL 7001, 3009
Технически лист
thumbnail of 6.Rem_Corroblock_D_E_02

Еднокомпонентно основно покритие (грунд) на база епокси-естер. Подходящо за употреба върху стоманени повърхности. Оптимална корозионна и механична усточйвост. Възможност за употреба при ръчно почистени повърхности до степен St 3.
Цвят: RAL 7001
Технически лист
thumbnail of 7.Rem_Corroblock_MB_D_E

Еднокомпонентно основно покритие (грунд) на база епокси-естер с отлични попивни свойства. Покритието е особено подходящо за употреба при ремонтни дейности на стоманорешетъчни конструкции.
Цвят: RAL 7001
Технически лист
thumbnail of 8.Rem_Corroblock_MB50_D_E

Дебелослойно покритие с отлична адхезия към горещо поцинковани повърхности. Възможност за употреба като еднослойно покритие върху поцинковани основи или в комбинация с Corroblock върху стоманени основи.
Цвят: RAL 6003, 6008, 6014, 6006, 7005, други цветове при запитване
Технически лист
thumbnail of 9.Remorol_DKX_D_E