Промишлени инсталации

Защитата от корозия е незаменима за химическите заводи, рафинериите, топлоелектрическите централи, производствени предприятия за стомана, тръбопроводите от химическата промишленост или за други сфери в индустрията, подложеи на специфични натоварвания като химикали, високи температури или комбинация от въздействия. Rembrandtin предлага широка и иновативна продуктова гама за трайна защита от корозия на такъв тип високо натоварени конструкции.

ПРЕДИМСТВА
• Температурна устойчивост до 600 °C
• Изпитани и проверени покрития
• Подходящи за всички класове корозивност според EN ISO 12944
• Специализирани системи, отговарящи на най-високите изисквания
• Високо съдържание на сухо вещество – ниско съдържание на разтворители
• Ниски нива на ЛОС (VOC)
• В съответствие с нормата за стандарт на рафиниране на OMV Norm Refining Standard 1670
• Siemens TUN 901240 за трансформатори
• Сертифицирани за чисти помещения

Двукомпонентно епоксидно основно покритие (грунд) на водна база. Висококачествена защита на метални конструкции, изложени на тежки атмосферни условия.
Цвят: бежев, приблизително RAL 3012
Технически лист
thumbnail of 1.Epoxy_61_S_Grund_wvb

Двукомпонентно епоксидно основно покритие (грунд) на водна база за защита на съоръжения в промишлени инсталации.
Цвят: приблизително RAL 1015 и RAL 3012
Технически лист
thumbnail of 2.Epoxy_61_S_Grund_wvb_TRAFO_02

Дебелослойно двукомпонентно покритие със съдържание на стъклеми перли на база винил естер. Висока абразивна устойчивост. Много висока устойчивост срещу киселини и високи температури. Особено подходящо за защита на сероочистващи инсталации и комини. Отлична дифузионна устойчивост.
Цвят: бял, светло сив
Технически лист
thumbnail of 3.REM_RA_66_D_E

Покритие на водна база за временна антикорозионна защита. Без съдържание на алкали – няма ефект върху катализатора след изгаряне.
Цвят: безцветен
Технически лист
thumbnail of 4.REM_RA_73_D_E_01

Бързосъхнещо специализирано основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли. НИско съдържание на ЛОС. Високо съдържание на цинк фосфат > 25 %. Съдържание на ламелни и бариерни пигменти за оптимална дифузионна устойчивост. В съответствие с OMV standard 1670 P.
Цвят: червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 5.Remoplast_MSR_Primer_ZO_D_E_01

Бързосъхнещо двукомпонентно междинно покритие на база епоксидни смоли. Ниско съдържание на ЛОС. Съдържание на ламелни и бариерни пигменти за максимална дифузионна устойчивост.
Цвят: светло сив, сив
Технически лист
thumbnail of 6.Remoplast_MSR-TL_Glimmer_D_E_01

Специализирано покритие на база епоксидни смоли. Високо съдържание на сухо вещество. Ниско съдържание на ЛОС. Устойчивост срещу трансформаторно масло.
Цвят: RAL 9002
Технически лист
thumbnail of 7.Remoplast_MSR_Trafo

Двукомпонентно полиуретаново покритие без съдържание на разтворители. Особено подходящо за дебелослойна защита на стоманени конструкции и резервоари.
Цвят: при запитване
Технически лист
thumbnail of 8.Remoplast_Solvent_Free_DS-_Airless_engl

Двукомпонентно завършващо полиуретаново покритие със съдържание на МИО. Висока еластичност. Оптимална механична и абразивна устойчивост. Температурна устойчивост до 120 градуса. Възможна употреба до категория на атмосферна корозия С5 съглансо EN ISO 12944-2.
Цвят: RAL, NCS
Технически лист
thumbnail of 9.Remoplast_UVC_Glimmer_D_E

Двукомпонентно еднослойно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база акрилни смоли / алифатен изоцианат за защита на дробеструени стоманени конструкции. Съдържание на корозионни и ламелни пигменти за оптимална корозионна устойчивост. Отлична устойчивост на гланц и цветови нюанс. Висока еластичност. Оптимална механична и абразивна устойчивост. Висока устойчивост срещу пожълтяване.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 10.Remoplast_UVC_PL_HS_ES

Еднокомпонентно основно покритие (грунд) на база етил силикат със съдържаие на цинков прах. Оптимална корозионна устойчивост. Бързо съхнене. Температурна устойчивост до 400 градуса. Серификат коефициент на триене при напрегнати болтови съединения съгласно DB-TL 918300 Part 2, Sheet 85.
Цвят: сив
Технически лист
thumbnail of 11.Remosil_OM_101_D_E_01

Еднокомпонентно основно покритие (грунд) на база етил силикат със съдържаие на цинков прах. Оптимална корозионна устойчивост. Бързо съхнене. Температурна устойчивост до 500 градуса..
Цвят: сив
Технически лист
thumbnail of 12.Remosil_OM_500_D_E_02

Специализирано завършващо / междинно покритие на база силиконови смоли с висока температурна устойчивост до 600 градуса.
Цвят: RAL 9006
Технически лист
thumbnail of 13.Remosil_S_alu_RAL_9006_D_E

Специализирано завършващо / междинно покритие на база силиконови смоли с висока температурна устойчивост до 600 градуса.
Цвят: RAL 9007
Технически лист
thumbnail of 14.Remosil_S_Glimmer_ca_RAL-9007_D_E

Специализирано основно покритие (грунд) на база силиконови смоли с висока температурна устойчивост до 400 градуса.
Цвят: сив
Технически лист
thumbnail of 15.Remosil_S_Zink_D_E_02