Специализирани продукти

Антикорозионните покрития на Helios Сърбия са в съответствие с най-високите стандарти за качество и предлагат защита в различни сфери на индустрията – машиностроене, краностроене, строителство на инфраструктурни съоръжения, изграждане на метални конструкции, производство на селскостопанки машини и прикачен инвентар, обществен транспорт вагоностроене и други. Покритията Helios Сърбия отговарят на стриктните изисквания на висока защита и трайност в съответствие с EN ISO 12944, проектирани са за нанасяне върху различни по тип повърхности, имат възможност за електростатично нанасяне и предлагат оптимална комбинация от функционалност и естетика.

Двукомпонентно еднослойно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Съдържание на цинк фосфат и алуминиеви пигменти за оптимална корозионна устойчивост. Висока абразивна устойчивост. Отлична устойчивост на масла и химикали. Подходящ за нанасяне върху стоманени, алуминиеви и поцинковани повърхности. Възможност за нанасяне при висока влажност. Възможност за нанасяне при предварителна подготовка на основата до степен St 3. Особено подходящ за първоначална защита или ремонт на инфтраструктурни съоръжения.
Цвят: сив
Технически лист
thumbnail of 1.EPOLIN HS MASTIC MONOLAYER

Двукомпонентно еднослойно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база висококачествени епоксидни смоли. Подходящо за защита на резервоари за вода, силози и други съоръжения за съхранение на хранителни продукти. Висока абразивна устойчивост. Отлична устойчивост на масла и химикали.
Цвят: бял
Технически лист
thumbnail of 2.Epolin white hygienic enamel

Двукомпонентно еднослойно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база висококачествени епоксидни смоли. Подходящо за защита на резервоари за съхранение на питайна вода, вино, алкохолни напитки и други. Висока устойчивост на разтворители, петролни продукти и химикали. Висока абразивна и механична устойчивост.
Цвят: бял
Технически лист
thumbnail of 3.EPOLIN for dinking water

Двукомпонентно еднослойно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база висококачествени епоксидни смоли. Подходящо за защита на резервоари за съхранение на петролни продукти, разтворители и химикали.
Цвят: бял
Технически лист
thumbnail of 4.EPOLIN CARGO