Антикорозионните покрития на Helios Сърбия са в съответствие с най-високите стандарти за качество и предлагат защита в различни сфери на индустрията – машиностроене, краностроене, строителство на инфраструктурни съоръжения, изграждане на метални конструкции, производство на селскостопанки машини и прикачен инвентар, обществен транспорт вагоностроене и други. Покритията Helios Сърбия отговарят на стриктните изисквания на висока защита и трайност в съответствие с EN ISO 12944, проектирани са за нанасяне върху различни по тип повърхности, имат възможност за електростатично нанасяне и предлагат оптимална комбинация от функционалност и естетика.

Еднокомпонентно антикорозионно основно покритие (грунд) на база модифицирани алкидни смоли. Подходящо за защита на метални конструкции. Съдържание на цинк фосфат. Бързо съхнене. Без съдържание на оловни пигменти.
Цвят: светло сив, тъмно сив, червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 1.Alkyd Primer 2028

Еднокомпонентно основно покритие (грунд) на база епокси естер. Съдържание на цинков прах за оптимална корозионна устойчивост. Подходящо за защита на съоръжения с висока работна температура. Температурна устойчивост до 350 градуса.
Цвят: сив
Технически лист
thumbnail of 2.Anticorossive heat resistant primer 350C

Еднокомпонентно антикорозионно основно покритие (грунд) на водна база за защита на метални повърхности в индустрията. Бързо съхнене.
Цвят: черен
Технически лист
thumbnail of 3.Anticorrosive quick drying primer AQUA

Еднокомпонентно основно покритие (грунд) на база алкидни смоли за корозионна защита на стоманени конструкции, тръби, оборудване, машини и други. Високо съдържание на цинк фосфат. Бързо съхнене.
Цвят: сив, червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 4.Anticorrosive quick drying primer

Еднокомпонентно завършващо покритие на база алкидни смоли с висок гланц / копринен гланц. Подходящо за употреба до категория на атмосферна корозия С4. Подходящо за употреба в машиностроенето и строителството на метални конструкции.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 5.Sekolin enamel

Еднокомпонентно завършващо покритие с висок гланц на база алкидни смоли. Много бързо съхнене. Отлична устойчивост на масла. Висока механична якост. Подходящ за употреба в машиностроенето и строителството на метлани конструкции.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 6.Sekolin quick drying enamel

Еднослойно покритие на база висококачествени алкидни смоли. Копринен гланц. Съдържание на цинк фосфат за добра корозионна устойчивост. Подходящо за употреба в различни сектори от индустрията.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 7.Sekolin quick drying single coat

Еднокомпонентно специализирано покритие на база разтворител с отлична адхезия към фосфатирани / нефосфатирани повърхности от стомана, алуминий, зинк и мед. Много бързо съхнене. Универсална последваща съвместимост с различни по тип завършващи покрития. Особено подходящо за употреба при съоръжения с висока работна температура като бойлери, тръби и други. Температурна устойчивост до 350 градуса.
Цвят: сив, черен
Технически лист
thumbnail of 8.SEKOLIN PVB