Антикорозионните покрития на Helios Сърбия са в съответствие с най-високите стандарти за качество и предлагат защита в различни сфери на индустрията – машиностроене, краностроене, строителство на инфраструктурни съоръжения, изграждане на метални конструкции, производство на селскостопанки машини и прикачен инвентар, обществен транспорт вагоностроене и други. Покритията Helios Сърбия отговарят на стриктните изисквания на висока защита и трайност в съответствие с EN ISO 12944, проектирани са за нанасяне върху различни по тип повърхности, имат възможност за електростатично нанасяне и предлагат оптимална комбинация от функционалност и естетика.

Антикорозионно двукомпонентно основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли. Съдържание на цинк фосфат. Подходящо за употреба върху стоманени повърхности. Отлична механична устойчивост, дълготрайна еластичност и устойчивост срещу разтворители.
Цвят: червено-кафяв, сив
Технически лист
thumbnail of 1.Epolin primer

Двукомпонентно основно покритие (грунд) с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Ниско съдържание на ЛОС. Бързо съхнене.
Цвят: сив, червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 2.Epolin primer DBS

Двукомпонентно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Съдържание на цинк фосфат. Съдържание на бариерни пигменти за оптимална дифузионна устойчивост. Висока механична якост. Възможност за постигане на големи дебелини в един слой.
Цвят: червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 3.Epolin primer E-HS MIOX

Двукомпонентно основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли за временна антикорозионна защита. Съдържание на активни корозионни пигменти. Възможност за последващо заваряване при дебелини на покритието до 25 микрона.
Цвят: сив, червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 4.Epolin shop primer

Двукомпонентно основно покритие (грунд) на база епоксидни смоли. Съдържание на цинков прах за оптимална корозионна устойчивост върху бластирани стоманени конструкции.
Цвят: сив
Технически лист
thumbnail of 5.Epolin zinc rich primer

Двукомпонентно полиуретаново основно покритие (грунд) на база акрилни смоли / алифатен изоцианат. Съдържание на цинк фосфат. Универсална съвместимост с различни по вид завършващи покрития. Отлична механична устойчивост и дълготрайна еластичност. Подходящо за употреба в железопътната индустрия и строителството на тежкотоварни индустриални машини
Цвят: RAL 7035, червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 6.DD PUR primer

Двукомпонентно епоксидно завършващо покритие с оптимална механична якост. Копринен гланц. Устойчивост на химикали. Подходящо за употреба в железопътната индустрия и строителството на тежкотоварни индустриални машини.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 7.Epolin enamel DBS

Двукомпонентно междинно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Висока механична якост. Възможност за постигане на гомели дебелини в един слой.
Цвят: приблизително RAL 9001, 7035, червено-кафяв
Технически лист
thumbnail of 8.Epolin enamel E-HS

Двукомпонентно завършващо покритие с висок гланц на база епоксидни смоли. Висока механична якост. Устойчивост на вода, химикали и масла.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 9.Epolin enamel

Двукомпонентно еднослойно покритие с високо съдържание на сухо вещество на база епоксидни смоли. Съдържание на МИО. Висока корозионна устойчивост. Висока абразивна устойчивост. Отлична устойчивост на масла.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 10.Epolin MSN HS MIOX

Двукомпонентно еднослойно покритие на база акрилни смоли / алифатен изоцианат за защита на дробеструени стоманени конструкции. Отлична устойчивост на гланц и цветови нюанс. Висока еластичност. Оптимална механична и абразивна устойчивост.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 11.DD PUR AC enamel single coat

Двукомпонентно завършващо покритие на база акрилни смоли/ алифатен изоцианат. Висок гланц. Висока UV устойчивост и механична якост. Подходящо за употреба в машиностроенето.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 12.DD PUR AC enamel

Двукомпонентно еднослойно покритие на база акрилни смоли / алифатен изоцианат за защита на дробеструени стоманени конструкции. Съдържание на корозионни и ламелни пигменти за оптимална корозионна устойчивост. Отлична устойчивост на гланц и цветови нюанс. Висока еластичност.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 13.DD PUR MIOX ENAMEL

Висококачествено двукомпонентно завършващо покритие на база акрилни смоли/ алифатен изоцианат. Висок гланц. Оптимална атмосферна и UV устойчивост. Висока механична якост. Подходящо за употреба в машиностроенето, производството на селскостопанка техника и строителството на тежкотоварни индустриални машини.
Цвят: RAL
Технически лист
thumbnail of 14.DD PUR enamel