Грундове и емайли

Покривните бои съдържат повече пигменти и създават по-дебел слой, който напълно покрива дървото. Тяхното предимство са интензивните нюанси, които не зависят от цвета или вида на дървесината. Исканите по-дебели слоеве защитават дървото от атмосферни и други влияния. Покривните бои не са пропускливи за водна пара, поради което тяхното подновяване е по-трудоемко. За добра адхезия и дълготраен хубав вид на покривния цвят преди неговото нанасяне винаги се полага основа върху дървесината.