Импрегнации

Прясната дървесина се обработва с импрегнатори (Base, Impregnant), които са редки течности. С това се постига проникване на биоцидите дълбоко в материала и ефективна защита от вредители. По-дълбокото проникване на биоцида в материала означава и по–добра защита. Когато след това дървесината се обработва с повърхностно покритие, което не съдържа биоциди, това създава блокада на повърхността на материала. Постигаме това, че биоцидите действат там, където са необходими, същевременно с техния ефект те не обременяват околната среда. При използване на универсални повърхностни покрития, съдържащи биоциди и същевременно защитаващи дървесината от атмосферните влияния, биоцидите в по–малка степен проникват в дървесината и могат да останат на повърхността. Потребителят ще бъде изложен на непосредствен допир с тях, а дървесината ще бъде по-слабо защитена от вредители.