Защита и декорация на дървени повърхности

Дървесината е естествен, органичен материал, който се променя непрекъснато. Широкото разнообразие от видове дървесина и възможните различни приложения, водят до високи изисквания към покритията за защита. Обикновено тези исисквания са много по-специфични и строги за защита на дървени повърхности в екстериора, отколкото за покритията, чието предназначение е предимно в интериора. Под влиянието на различни външни фактори като влага, температурни промени, UV лъчи, микроорганизми и други, незащитената дървесина се променя както физически, така и химически – изсъхва, пука, гние, губи естетическа и практическа стойснот. В тази връзка, правилният подбор на подходяща защитна система е от съществено значение.

Независимо с какъв тип защитно покритие се обработва дървесината, е важно лаковобояджийските работи да се извършват при нормални климатични условия, които включват температура от 20С и относителна влажност на въздуха от 50%-65%.

Влажността на обработваната дървесина трябва да бъде в диапазона 8-12%. Дървеният материал и защитните покрития притежават различни коефициенти на еластичност, което може да доведе до последващи деформации.