Защита и декорация на метални повърхности

Незащитените метални повърхности, изложени на въздействието на атмосферни влияния, са предразположени към образуване на корозия. Корозията е физико-химичен процес, който разрушава металните съоръжения повърхностно или изцяло. Различни фактори като наличие на висока влажност, луга, киселинни окиси и химическо въздействие ускоряват развитието на корозията. Скоростта на развитие на корозията зависи от много фактори като вид и концентрация на корозионни агенти, относителна влажност на въздуха, температура и т.н. Всички неблагородни метали и техните сплави са предразположени към образуване на корозия.
Металните повърхности се защитават с основно покритие (грунд), което има антикорозионни свойства, и завършващо покритие, което защитава от атмосферни влияния и притежава декоративна функция.