Защита и декорация на метални повърхности

Корозията е враг на металните конструкции, транспортните превозни средства, различни инструменти и множество други изделия направени от метал. Под термина корозия се разбира взаимодействието на металите с околната среда, което води до измерими промени в същите и съответно до тяхното разрушаване.

Корозията намалява експлоатационния живот на металите, редуцира функционалната им използваемост и увеличава риска от преждевременно износване. Целта на корозионната защита е консервираща – намалява скоростта на развитие на корозия и увеличава експлоатационния живот на металите.

В зависомост от изискванията за конкретната метална повърхност Chromos може да предложи широка гама от продукти за защита и декорация на метал под серията на база разтворител Luxal и под екологичната серия на водна база Luxal аква.

Широката палитра предлагани цветове вдъхват нов живот на металните повърхности и правят заобикалящата среда да изглежда много по-чрка и интересна.