Лепилата са материали, които се използват за фиксиране на различни предмети или техните свързващи части чрез създаване на еластична връзка, която не се влияе от силите, които се опитват да разделят отделните повърхности. Добрата адхезия се постига чрез избор на правилното лепило в зависимост от типа на повърхностите. Няколко основни фактора трябва да бъдат взети под внимание при избор на подходящото лепило – добра адхезия към субстрата, възможност за увреждане на субстрата, порьозност на отделните материали метод за нанасяне. Доброто залепване изисква още и правилна подготовка на повърхността и подходящи работни условия. В продуктовото портфолио на Chromos може да намерите широка гама от лепила подходящи за разнородна употреба, които ще задоволят нуждите и очакванията дори и на най-взискателните клиенти.