Помощни средства

Разредителите са смес от разтворители,които се добавят към лаковобояджийскитеa продукти преди тяхната употреба. Те регулират работния вискозитет на материалите, оказват влияние върху метода на нанасяне, играят важна роля в покривната и разливна способност на отделните покрития. Обикновено производителите на бои и лакове дават точни препоръчки относно необходимото количество разредител, което следва да бъде добавено към съответното покритие за достигане на оптимален работен вискозитет.