Лепила за обувната индустрия

NEOSTIK лепила за обувната индустрия с по-слабо залепване
Еднокомпонентни лепила на база естествен каучук или латекс за по-слабо залепване. Подходящи за залепване на различни естествени материали в производството на обувки.

NEOSTIK лепила на база полихлороплен
Универсални лепила на база синтетичен каучук за висококачествено залепване на кожа, гума, плат, различни по тип подплати и други материали. Различни варианти в зависимост от производствена технология, сила на залепване, работен вискозитет и отворено вереме.

NEOSTIK полиуретанови лепила
Висококачествени лепила за залепване на различни по тип гума, кожа, термопластични материали, PVC и други.

Други лепила и спомагателни продукти в обувната индустрия
Специализирани лепила за импрегниране и залепване на токове. Чистители и халогенизиращи агенти за предварителна подготовка на повърхността преди залепване на термопластични материали. Специализирани продукти за финиширане на кожа и такива за подобряване външния вид на цялото изделие.