Байцовете и патините са тип покрития, които подчертават най-естествената красота на различните типове дървесина. Байцовете и патините оцветяват и подобряват външния вид на повърхността като в същото време структурата на сървесината остава видима.

KOMBIHEL са висококачествени байцовете на нитроцелулозна база. Използват се за защита и декорация на масивна дървесина и фурнировани плоскости. Отличават се с висок интензитет на цветовете и много бързо съхнене. Произвежда се в три варианта в зависимост от приложеието:
• KOMBIHEL за пръскане
• KOMBIHEL за избърсване
• KOMBIHEL за нанасяне чрез валяк
thumbnail of KOMBIHEL за пръсканеthumbnail of KOMBIHEL за избърсване

KOMBIHEL патините на база разтворител са най-добрият вариант за постигане на специален ефект или за подчертаване на порите в дървесината. Патините притежават само декоративна функция и препоръчваме допълнителна защита с последващо покритие. Произвеждат се в разични цветове, включително и такива с метален ефект.
thumbnail of KOMBIHEL патина класикthumbnail of KOMBIHEL патина металик

EKOHEL са висококачествени байцовете на водна база. Екологични и природосъобразни. Използват се за защита и декорация на масивна дървесина и фурнировани плоскости. Отличават се с много лесна употреба и еднороден външен вид на повърхността. Произвеждат се в няколко варианта в зависмост от приложението:
• EKOHEL за пръскане и потапяне
• EKOHEL за нанасяне чрез валяк
thumbnail of EKOHEL за валякthumbnail of EKOHEL за пръскане

EKOHEL патините са екологични и природосъобразни. Използват се за постигане на специален ефект или за подчертаване на порите в дървесината. Патините притежават само декоративна функция и препоръчваме допълнителна защита с последващо покритие. Произвеждат се в два различни варианта съгласно изискванията н аклиента.