представител на Rembrandtin за България представител на Christ Lacke за България дистрибутор на Rembrandtin Powder
 
 
Начало » Спектър от продукти » Антикорозионни покрития
Антикорозионна защита

За електропреносната мрежа

REMOPLAST RA 122, несъдържащо катрани покритие за подводни консрукции

REM AQUA LAC, водоразтворима дуплекс система за стълбове за високо напрежение

GEHOROL DKX за ремонт на решетъчни стълбове

REMOPLAST
Епоксидни и полиуретанови системи за
Транспортна инфраструктура
REMOSIL OM 101
Високотехнологичен цинксиликат за
изключително устойчива корозионна защита
REM RA 66 за сероочистващи съоражения на комини, специални покрития за химическата и петролната индустрия
REMOPLAST HS
High-solid система за всички
категории антикорозионна
защита съгласно ISO 12944

 

 

 

 

 

 

Екологични системи за всички видове
стоманени конструкции

 

"ANTI GRAFFITI MAX"
» Покрития на база разтворители
» Прахови покрития
» Препарат за последващо
почистване на графити