представител на Rembrandtin за България представител на Christ Lacke за България дистрибутор на Rembrandtin Powder
 
 
Начало » Спектър от продукти » Индустриални покрития » Индустрия & Метали
Индустриални лакове и покрития за метали
Лакове за металопреработващата индустрия
Лакове за селскостопанска техника
Лакове за варели и контейнери
Лакове за метални мебели

Лакове на водна база
Термовтвърдяеми електростатични

 

 

 

 

 

Лакове за варели
на база разтворители и на водна база
Лакове за селскостопански машини
1- и 2- компонентни на база разтворители и на водна база
Лакове
за селскостопански
машини

High solid
Ефектни лакове за метални мебели
на водна база