представител на Rembrandtin за България представител на Christ Lacke за България дистрибутор на Rembrandtin Powder
 
 
Начало » Спектър от продукти » Машинни лакове
Машинни лакове

Грундове и лакове за машини,
предназначени за:


- Леярска и екструдерна промишленост
- Хартиена промишленост
- Дърводобивна и дървопреработваща
промишленост
- Машиностроене
- Металообработваща промишленост
- Вентилационни системи
- Медецински уреди

Моля изберете подгрупа:
» Грундове
» Завършващи лакове