представител на Rembrandtin за България представител на Christ Lacke за България дистрибутор на Rembrandtin Powder
 
 
Машинни лакове - Грундове / Междинни покрития

1 - компоненти продукти: Грундове
  - Primer 30ZP Цинкфосфатен антикорозионен грунд
  - Ebelux Hydro-Grund Грунд на водна база
  - Ebelux EE Grund ZP Бързосъхнещ, цинкфосфатен грунд
2 - компонентни продукти:  
  - Ebelux A 10 Füllgrund ZP Цинкфосфатен 2-компонентен грунд  
  - EP Grundierfüller Цинкфосфатен 2-компонентен грунд  
  - Ebelux EP Industriegrund Цинкфосфатен 2-компонентен дебелослоен грунд
  - Ebepox Hydro
Grundbesch. "S"
Бързосъхнещ, цинкфосфатен 2-компонентен дебелослоен грунд
  - Ebephen AC Grundbesch.
HS 85
Високоустойчив (high solid) 2-K антикорозионен грунд