представител на Rembrandtin за България представител на Christ Lacke за България дистрибутор на Rembrandtin Powder
 
 
Прахови покрития - Антиграфити

ЕФЕКТИВНИ – ИКОНОМИЧНИ – НАДЕЖДНИ
● Първите АНТИ-ГРАФИТИ системи
● До 60% по-ниски разходи при почистване
● Предпазват от графити
● Позволяват бързо и лесно почистване