представител на Rembrandtin за България представител на Christ Lacke за България дистрибутор на Rembrandtin Powder
 
 
Начало » Качество и Околна среда
Качество и околна среда

Фирма "Дикси" – Габрово предлага покрития, които са разработени при строго спазване на всички регламенти за опазване на околната среда и здравето на работещите с тях.

Подобряването на екологичните показатели е непрекъснат процес, за което нашите партньори от Ring International Holding – Австрия са отличавани нееднократно с награди.

Всички предлагани продукти, налични в склада на фирма "Дикси", са сертифицирани. Повечето от вагонните лакове са със сертификат от Deutsche Bahn (DB). Всяка продажба при нас се съпровожда с технически лист за безопасност, лист с техничеки данни и изпитвателен протокол.