представител на Rembrandtin за България представител на Christ Lacke за България дистрибутор на Rembrandtin Powder
 
 
Начало » Техническа информация
Техническа информация

В процес на изграждане

Индустриални покрития
   - на база разтворители
   - на водна база
Индустриални китове
Антикорозионни покрития
Машинни грундове/междинни покрития
Машинни лакове
Грундове за транспортни средства
Лакове за транспортни средства
Прахови покрития
Анти-графити